logo

  Dostępne kursy

  Zestawienie dokumentów szkolnych, regulaminów, rozporządzeń.

  Informatyka zakres rozszerzony

  • granica funkcji, ciągłość funkcji, asymptoty funkcji, własności funkcji ciągłych
  • pochodna funkcji i jej zastosowania

  matematyka, klasa 1, wektory, działania na wektorach.

  klasa 3, statystyka, kombinatoryka,rachunek prawdopodobieństwa

  podstawowe pojęcia dotyczące funkcji (bez przekształceń wykresów)