logo

  Dostępne kursy

  Zestawienie dokumentów szkolnych, regulaminów, rozporządzeń.

  zespół nauczycieli matematyki

  Informatyka zakres rozszerzony

  podstawowe pojęcia dotyczące funkcji (bez przekształceń wykresów)

  matematyka, klasa 1, wektory, działania na wektorach.

  klasa 3, statystyka, kombinatoryka,rachunek prawdopodobieństwa

  • granica funkcji, ciągłość funkcji, asymptoty funkcji, własności funkcji ciągłych
  • pochodna funkcji i jej zastosowania

  zadania z książki z klasy 4 - część 4: powtórzenie