logo

  Dostępne kursy

  Zestawienie dokumentów szkolnych, regulaminów, rozporządzeń.

  zespół nauczycieli matematyki

  Informatyka zakres rozszerzony

  matematyka, klasa 1, wektory, działania na wektorach.

  podstawowe pojęcia dotyczące funkcji (bez przekształceń wykresów)

  klasa 3, statystyka, kombinatoryka,rachunek prawdopodobieństwa

  • granica funkcji, ciągłość funkcji, asymptoty funkcji, własności funkcji ciągłych
  • pochodna funkcji i jej zastosowania