sekretariat uczniowski, plany zajęć, koła zainteresowań, biblioteka, samorząd uczniowski