Dostępne kursy

Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z podstawowymi algorytmami sortowania.

Kurs zaczyna się od omówienia tablic, jako struktury danych. Kolejny krok to opis sortowania danych (tablic). Następnie przedstawione są proste algorytmy sortowania oraz ich zapis w "Scratch'u" oraz w języku "Python".

podstawowe pojęcia dotyczące funkcji (bez przekształceń wykresów)

klasa 3, statystyka, kombinatoryka,rachunek prawdopodobieństwa